OSTATNIE INFORMACJE

W Adwencie zachęcamy do uczestnictwa w mszach roratnich, które będziemy sprawować w kaplicy Domu Uzdrowienia Chorych. W związku z sytuacją pandemii, obowiązuje nas dystans społeczny, dlatego we wtorek i czwartek dorosłych zapaszmy na msze poranne o godz. 7.30 , aby dać szanse uczestnictwa...

W sobotę 14 listopada we Wrocławiu odbył się pogrzeb Profesora Olgierda Czernera. O godz. 9.00 została odprawiona msza pogrzebowa w Kościele na Piasku, w której uczestniczyli min. Ks Prałat Ryszard Dobrołowicz, ks proboszcz. Rafał Zendran. Profesor O. Czerner został pochowany na cmentarzu...

Drewniany krzyż przy nie istniejącej już drodze ze Sobczyc do Rapocina został odnowiony przez paru mieszkańców Krzekotówka, którzy przy nim mają zlokalizowane stanowiska myśliwskie.

Ten krzyż odnowiony został już w roku 2018, ale dopiero teraz udało się go poświecić...

Uczniowie klas VII złożyli uroczysta deklaracje rozpoczęcia formacji do sakramentu bierzmowania, która potrwa dwa lata.

W tym czasie, chcemy wspólnie przeżyć min. pielgrzymkę do Grodowca, naukę medytacji i przygotować rozważanie adwentowe i wielkopostne.

Każdy z...