OSTATNIE INFORMACJE

Reminiscencje ze świecenia pokarmów w  miejscowościach filialnych parafii kolegiackiej Krzekotówek, Sobczyce, Zabiele, Ceber,Grodziec Mały.


    UROCZYSTOŚCI WIELKIEGO TYGODNIA

    PARAFIA KOLEGIACKA 

    2019

     

    Triduum Paschalne (liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty) odbędzie się w Kolegiacie. Prosimy dotrzeć...

Uczniowie szkól podstawowych ze szkoły mistrzostwa sportowego w Głogowe uczestniczyli w rekolekcjach szkolnych przygotowanych przez parafię kolegiacką. W pierwszym dniu refleksja była oparta o film, a w drugim uczniowie osobiście nieśli krzyż w plenerowej drodze krzyżowej ,której finałem...