Ostatnie informacje

W pierwszym tygodniu Adwentu ks. proboszcz Rafał Zendran przewodniczył  rekolekcjom  w polskiej misji katolickiej w uprzemysłowionej części Wielkiej Brytanii, do której uczęszcza wielu Polaków zarówno z  starej i nowej emigracji.
Podjęta została również...

Już dzisiaj pragniemy  was zaprosić na wspólne przeżycie świat Bożego Narodzenia do Kolegiaty Głogowskiej, byśmy w tych dniach mogli być razem. Przygotowanie duchowe  rozpoczniemy w środę 20.12. o godz. 17.30 adoracją przygotowaną przez młodzież, a w czwartek 21.12 o godz. 17.00...

Członkowie rady parafialnej w wtorek 28 listopada po raz pierwszy odbyli swoja sesję plenarną. Złożona została przez wszystkich przysięga na Biblię, a także został odczytany dekret Ks. Biskupa, w jaki sposób Rada ma funkcjonować. Przedstawiciele poszczególnych wiosek i miasta Głogowa...

Jan Paweł II

Bóg

Bóg

"Tak więc, aby nastała sprawiedliwość i osiągnęły swój cel wysiłki ludzi, którzy pragną ją urzeczywistnić, konieczny jest dar łaski ofiarowanej przez Boga. Dzięki niej i współpracy ludzkiej wolności możliwa jest owa tejemnicza obecność Boga w historii, czyli Opatrzność."

Chrystus

Chrystus

"Nie lękajcie się. Chrystus zwyciężył świat. On jest z Wami na zawsze"

Cierpienie

Cierpienie

"Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo"

Człowiek

Człowiek

"Człowieka trzeba mierzyć miarą serca. Sercem! (...) Człowieka trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego"