Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

Nadkomplet publiczności wziął udział w spotkaniu autorskim z Sandrą Błażejewską, autorką książki: „Wołyń 1943. Antypolska akcja OUN-UPA w województwie wołyńskim”. Spotkanie, które odbyło się w sobotnie popołudnie w Sali Konferencyjnej Cichych Pracowników Krzyża. Organizowane było, obok gospodarzy, również przez Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Parafię kolegiacką pw. Wniebowzięcia NMP wraz z proboszczem ks. kan. Rafałem Zendranem.
Obok autorki , naszej parafianki– Sandry Błażejewskiej, która opowiadała licznie zgromadzonym głównie o problematyce stosunków polsko-ukraińskich w II Rzeczypospolitej oraz o rzezi na Wołyniu w 1943 roku, wypowiadał się również wydawca książki – Andrzej Buda. Natomiast spotkanie moderował wiceprezes TZG – Dariusz Czaja.
Książka napisana przez głogowiankę, to pierwsze po filmie „Wołyń” spojrzenie na zbrodnie OUN-UPA oczami młodego pokolenia historyków, urodzonych w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. Przybliża ona w przekrojowy nie tylko sposób przebieg zbrodni wołyńskiej ale również wydarzenia, które do niej doprowadziły.
Przypomnijmy, że przedmowę do książki napisał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – prezes Fundacji im. Brata Alberta, który od lat dba o pamięć ofiar i dąży, aby stosunki między Polską a Ukrainą opierały się na prawdzie.
(Fot. Tomasz Białas)

Trwa wizyta duszpasterska w miejskiej części parafii. W związku z uroczystością otwarcia nowej linii produkcyjnej miedzi w Hucie Miedzi Głogów w piątek 20.01 i wizytą najwyższych władz Państwowych min. Prezydenta RP, a także Ks. Biskupa Ordynariusza, zmieniamy porządek wizyty duszpasterskiej. W czwartek odwiedzimy mieszkańców dwóch klatek nr 2 i 3. Wizytę we wszystkie dni rozpoczynać będziemy o godz. 15.30. Wyjątkowo w czwartek chcemy odwiedzić już od godz. 10.00 do 13.00 mieszkańców, którzy w godzinach porannych mogą nas przyjąć. Możliwość przyjęcia w godzinach porannych można zdeklarować w zakrystii lub ( u pana Lutka nr 2, lub u lektora Piotra dla nr 3). Pozostałych mieszkańców odwiedzimy od godz. 15.30
 ​

Jak co roku w barwnych strojach młodzież z naszej parafii szła na czele orszaku Trzech Króli w Głogowie.  Tym razem przebrani za marynarzy i w uroczych strojach eskimosek przewędrowali szlak z Pl. Tysiąclecia do Ratusza, gdzie na scenie wraz z grupą teatralną pozdrawiali uczestników pochodu i oddali cześć dzieciątku bożemu. Stroje wypożyczył nam z wielką życzliwością Pan Zdzisław, który co roku stara się znaleźć kolejny motyw dla tej przebieranki. Dzięki kolorowym strojom , mamy przywilej być na przedzie i jednocześnie dawać świadectwo młodzieży, która w ten sposób manifestuje także swoją wiarę.  

12 lutego w Hawanie spotkanie patriarchy Cyryla z papieżem Franciszkiem było najważniejszym wydarzeniem religijnym 2016 roku – uważa rosyjski religioznawca Boris Knorre. „jego prawdziwe znaczenie dopiero ujawni się w przyszłości”. Wydarzenie to ma wymiar ciągu ponad tysiąca lat zwierzchnicy Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego (niezależnie od ich rangi i tytułu) nigdy nie spotkali się z żadnym papieżem.

4 kwietnia - Jemen. Do klasztoru Zgromadzenia Misjonarek Miłości i prowadzonego przez nie domu opieki dla starców i niepełnosprawnych w portowym Adenie wtargnęła grupa uzbrojonych mężczyzn, którzy zastrzelili cztery pracujące tam siostry i 10 osób spośród personelu i pacjentów. Odchodząc z miejsca zbrodni uprowadzili posługującego tam kapłana, ks. Toma Uzhunnalila


26 lipca  - Francja. W Saint-Etienne-du-Rouvray na północy kraju dwaj dżihadyści muzułmańscy zamordowali 86-letniego ks. Jacquesa Hamela odprawiającego Mszę św. Franciszek nazwał go „świętym kapłanem, który zmarł w chwili ofiarowania modlitwy o pokój”. został porównywany do bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który również zginął jako kapłan z rąk wrogów Kościoła, chociaż dużo wcześniej i w odmiennych okolicznościach.


Z okazji 100. rocznicy śmierci na całym świecie obchodzono Rok Jubileuszowy bł. Karola de Foucauld. Przyszły błogosławiony został zamordowany 1 grudnia 1816 r. w algierskim Tamanrasset. Beatyfikowany w 2005 r. francuski pustelnik, mistyk i misjonarz, który wiele lat spędził wśród muzułmańskich Tuaregów w Afryce Północnej, „wskazuje drogę, w jaki sposób należy się odnosić do inaczej wierzących, zwłaszcza muzułmanów”. Mottem Roku były słowa z Ewangelii, które dogłębnie wstrząsnęły życiem francuskiego trapisty: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.


5.01 – Bp Tadeusz Lityński, nowy biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbył ingres do katedry w Gorzowie Wielkopolskim. 53-letni hierarcha zastąpił bp. Stefana Regmunta, który ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę

Jubileusz 1050 rocznicy Chrztu Polski to jedno z najistotniejszych i przełomowych wydarzeń dla losów naszego kraju. Spośród wydarzeń XX-wiecznych Polacy za znaczące uważają m.in. wybór Karola Wojtyły na papieża – wynika z badań CBOS nt. świadomości historycznej Polaków.

 • 14.04 Na Ostrowie Lednickim, jednym z miejsc, gdzie mógł się dokonać chrzest Mieszka, Prymas Polski przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu. Podczas Mszy w gnieźnieńskiej katedrze abp Wojciech Polak apelował o odważne sięganie do łaski chrztu i pokonywanie podziałów w Polsce. 
 • 3.05 - Z udziałem Episkopatu Polski i ok. 30 tys. wiernych na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości ku czci NMP Królowej Polski. 
 • 11.11- Otwarcie dla wiernych Świątyni Opatrzności Bożej Pierwszej Mszy św. sprawowanej we wnętrzu świątyni przewodniczył Prymas Polski, abp Wojciech Polak, Wydarzenie nastąpiło dokładnie 225 lat po złożeniu przez Sejm Czteroletni obietnicy budowy świątyni jako wotum wdzięczności za Konstytucję 3 Maja.
 • 19.11 - Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana wypowiedzieli wierni licznie zgromadzeni w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. W uroczystości uczestniczyło ok. 80 tys. osób, w tym prezydent RP. 

20-25.07 - Światowe Dni Młodzieży: 1,5 mln uczestniczyło we mszy świętej pod przewodnictwem P.Franciszka w Krakowie. Około 300 tys. odwiedziło teren niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, a ok. 200 tys. Jasną Górę. Dla wielu uczestników Dni w Diecezjach były pierwszym kontaktem z Europą. Papieskie słowa i gesty były przyjęte przez młodzież bardzo gorąco i serdecznie. Franciszek przemawiał do nich nie tylko podczas Mszy św. i nabożeństwa Drogi Krzyżowej, ale też – trzykrotnie – ze słynnego "okna papieskiego" przy Franciszkańskiej, kierując do słuchaczy bardzo konkretne rady i wskazówki na temat życia, małżeństwa, choroby, przemijania i cierpienia.


19.02 – Mimo intensywnych przemian, religijność polskich katolików cechuje stabilność. Od 2008 r. około 40 proc. Polaków uczestniczy regularnie w niedzielnej Eucharystii i 16 proc. co niedziela przyjmuje Komunię świętą – dane te przedstawił Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce. Zaczął także obowiązywać dekret KEP ws. wystąpień z Kościoła i powrotu do jego wspólnoty. "Kościół boleje z powodu odejścia ochrzczonych ze wspólnoty Kościoła, ale czerpiąc przykład od miłosiernego Boga z miłością przyjmuje tych, którzy do niej powracają" – głosi dekret. 


Działalność Domu Chorych prowadzonego przez SODiC w 2016

1. Pielgrzymi z Włoch na ŚDM  - 71 osób
2. Turnusy – ponad 1400 osób
3. Rehabilitacja - 100 osób na dzień, szczególnie dzieci 
4. Zabiegi 120 tysięcy
5. Remont  budynków gospodarczych  pod działalność statutową, przygotowanie pod działalność warsztatów terapii zajęciowych „Przystań” i przedszkola integracyjnego.

 

Parafia kolegiacka (wydarzenia 2016)

  • Jubileusz 25 – świeceń kapłańskich proboszcz ks. Rafała Zendrana 


 • Odwiedziny pielgrzymów z Włoch i Stanów zjednoczonych 
 • Pielgrzymka do Częstochowy ( grypy kolegiackiej)
 • Kolejne edycja jubileuszowa odpustu parafialnego „W cieniu Kolegiaty” wraz z Wojskiem Polskim i Starostwem powiatowym.
 • Chór Magnificat związał się z naszą parafią i zaprasza chętnych do wspólnego śpiewu
 • Msza Święta dla pracowników Huty Miedzi Głogów z okazji wspomnienia patrona św. Floriana. przewodniczył Kardynał Joachim Meisner, a także J.E.Ks.Bp. Tadeusz Lityński 

 

Inwestycje 2016 

1. Wyremontowanie zakrystii i sali bibliotecznej nad zakrystią. ( jeszcze brak posadzek)

2. Odnowiona kaplica św. Marii Magdaleny

3. Restauracja romańskiej i gotyckiej kamieniarki okiennej 

4. Zabezpieczenie zewnętrznych ścian prezbiterium przed warunkami atmosferycznymi, poprawienie orynnowania i instalacji zewnętrznych

5. Zakończenie zbiórki na jedną z  kaplic, przez wspólnotę parafialną ( budżet 80 tysięcy) 

6. Zbiórka na organy mamy 30 tysięcy 

7. Budżet – ponad  670 tysięcy

 • Gmina Miejska Głogów 
 • Fundacja Polska miedź 
 • Kaplica nawy północnej – Firma Ligum ( deklaracja na następną kaplice) 

 

Statystyka roku 2016 

 • Małżeństw: 54 (w ubiegłym  roku 52)
 • Chrztów: 88 (w ubiegłym  roku 91)
 • Zmarłych: 29 (w ubiegłym  roku 22)
 • Do I komunii świętej przystąpi w tym roku 54: dzieci (w ubiegłym nie było komunii)
 • Bierzmowanie - przygotowują się ponad 30 młodych ludzi 

Proboszcz Ks. Rafał był zaskoczony kiedy parafianie przypomnieli mu, że rok 2016 jest nie tylko jubileuszem 25-lecia kapłaństwa, ale także okrągłą rocznica ukończenia 50 lat. Z tej okazji sprawiono różne niespodzianki. Zespół Grodzianki zaprosił duszpasterza na spotkanie przy urodzinowym stole, złożono oficjalne życzenia w kościołach filialnych, młodzi woluntariusze przynieśli urodzinowego torta. Ks. proboszcz żartował , że ten wiek przypomina mu, że bliżej emerytury, ale jeszcze przydałoby się parę rzeczy zrobić. Życzymy sto lat !!!!!!!

Więcej artykułów…