Ogłoszenia parafialne

Podsumowanie ubiegłego i zapowiedzi na nadchodzący tydzień

1. Najstarszy rocznik kandydatów do bierzmowania - klasy ponadpodstawowe, spotkanie dzisiaj w niedzielę o godz. 14.30

 

2. Dzisiaj 20 września, o godz. 18.00 rozpoczyna się tygodniowy kurs przedmałżeński w parafii św. Mikołaja. Nauki będą się odbywać w kościele parafialnym o godz. 19.00

 

3. Za tydzień w niedziele 27.09.20 Uroczysta Misa solemnis wieńcząca obchody 900 lecie powstania kapituły kolegiackiej i początków fundacji naszej świątyni. Msza rozpocznie się o godz. 12.30 ( o godz. 11.30 zapraszamy na różaniec i czuwanie przed relikwiami św. Jadwigi.) 

godz. 12.10 regionalista opowie o znaczeniu kapituły, następnie chór zagra pieśń Ortus de Polonia , starodawny hymn odnaleziony w naszej bibliotece kolegiackiej

godz. 12.30 mszę rozpoczniemy hejnałem głogowa uczniów PSM.

Procesyjne przejście przez kościół, w oprawie mszy De Angelis chóru Magnificat pod dyrekcja L. Słotwińskiej

 

4. Uprzejmie proszę o zastosowanie dystansy społecznego i bezwzględne przyjście z zasłoniętymi ustami i nosem, można także zając miejsca na zewnątrz ( plac będzie nagłośniony)

 

5. W tym dniu niedziela 27.09 nie będzie mszy porannej o godz. 8.00 w kolegiacie . W kościołach filialnych msze wg porządku świątecznego : Grodziec msza godz. 9.00 i Sobczyce o godz. 10.00

 

6. Przez cały dzień kolegiata będzie udostępniona do zwiedzania wraz z wieżą ( wystawa o szlaku jakubowym). Harcerze będą przewodnikami na wieży, każdy dowolny datek przeznaczony z wejścia na wieże będzie przeznaczony na organizacje obozu

 

7. W tym dniu stanowisko, gdzie będzie można nabyć pamiątki kolegiackie będzie czynne w namiocie przy kolegiacie. Do nabycia nabyć kartki znaczkiem , książkę ks H. Gerlica o kapitule kolegiackiej, grosz kolegiacki i inne precjoza.

 

8. Towarzystwo Ziemi Głogowskiej i Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie zaprasza w dniu 27.09.2020 roku o godz. 18.00 na „Koncert muzyki organowej i kameralnej ziemi głogowskiej 2020” , który odbędzie się w Kolegiacie z okazji 900 lecia Kapituły Kolegiackiej.  Na koncercie wystąpią: prof. dr hab. Bogusław Raba - na organach z Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego i  Akademii Muzycznej we Wrocławiu i dr hab. Marek Nahajowski – na fletach podłużnych z Akademii Muzycznej w Łodzi.  W Programie koncertu usłyszymy utwory muzyki ze słynnego średniowiecznego manuskryptu związanego z Głogowską Kolegiatą „Glogauer Liederbuch” („Śpiewnik Głogowski”) oraz znane utwory koncertowe Jana Sebastiana Bacha, Felixsa Mendelsona – Bartholdego, Detricha Buxtehude, Charlesa Tournemie , Diego Ortiza, Jacoba von Eycka i Giovaniego Batisty Cima.

 

9. Zaproszenia – wejściówki na koncert  będą rozprowadzane w Kolegiacie po zakończonych mszach św. w niedzielę  20.09.2020 o godz. 8.00 i 12.30 oraz w dni powszednie po mszy św. o godz.18.00

 

10. Sprzątanie kolegiaty na zewnątrz i wewnątrz w piątek od godz. 9.00, prosimy o przyniesie narzędzi do mycia ławek i prac na zewnątrz.

 

11. Dzisiejsza „Niedziela” prezentuje artykuł o naszej kolegiacie na stronach ogólnopolskich.