Ogłoszenia parafialne

Podsumowanie ubiegłego i zapowiedzi na nadchodzący tydzień

    1. Dzisiaj w niedziele obchodzimy XX Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus, podczas którego będziemy dziękować Panu Bogu za pontyfikat św. Jana Pawła II. Tego dnia zostanie też przeprowadzona zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II. Wsparcie dla Fundacji, o które serdecznie prosimy, umożliwia realizację pragnień uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin z niewielkich miejscowości. 

       

    2. Pożegnaliśmy w czwartek, we  Włoszech ks Janusza Malskiego, nasze duchowe pożegnanie zmarłego dzisiaj podczas Mszy św. żałobnej  o godz. 15 w głogowskiej kolegiacie. Wcześniej różaniec o godz. 14.30 prowadzony przez Centrum Ochotników Cierpienia. Ks Janusz prosił o pamięć i troskę o dom wspólnoty opiekującej się chorymi i sierotami w Kamerunie w Afryce. Stąd też prośba do uczestników niedzielnej mszy św. o składanie ofiar właśnie na ten cel. 

       

    3. Ze względu na dzisiejsze uroczystości odwołane zostaje dzisiejsze spotkanie bierzmowanych klasy ósme 

       

    4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania klasy ponadpodstawowe, będą mieli obowiązkową próbę w środę o godz. 18.40 w kościele Bożego Ciała. Spowiedź kandydatów i rodzin w piątek o godz. 19.00 w kolegiacie. 

       

    5. Spotkanie najmłodszych kandydatów do bierzmowania (tych co się zapisali,klasy VII) za tydzień w niedzielę 18.10 

    • grupa Grodziec Mały 14.30

    • grupa Sobczyce, Zabiele i Krzekotówek godz. 16.00

    • grupa Ponadparafialna o godz. 17.30 

       

       

    6. Możliwy zakup Albumu Kolegiata NMP. Cena 60 zł po mszy, przy wyjściu z kościoła.

       

       

       ( do odczytania tylko w Grodżcu )

    7. W Grodźcu małym msze w poniedziałek,wtorek i piątek o godz. 17.00 , wcześniej różaniec

 

1. Przypominamy intencje dla róż żywego różańca, polecając w październiku sprawę misji i misjonarzy, a szczególnie zdrowie ks. Janusza

 

2. Dzisiaj w niedzielę po Mszach św. zbiórka na kwiaty

 

3. Dzisiaj spotkanie kandydatów do Bierzmowania klasy ponadpodstawowe z wszystkim zadaniami, jakie mieli wykonać.( metryki)

 

4. Dziękuje za przygotowanie niezwykłej uroczystości 900 lecia powołania kapituły kolegiackiej

 

5. W środę 7.10 w dzień Matki Bożej Różańcowej Msza święta odpustowa w Sobczycach o godz. 17.00. wcześniej o godz. 16.30 czuwanie przeć Najś. Sakramentem i spowiedź

 

6. Rozpoczynamy Tydzień miłosierdzia. Prosimy o dary dla najuboższych. Sprawozdanie Caritas i akcja „Kilo miłosierdzia” za tydzień

7.

8. Modlitwa Taize to nabożeństwo adoracji krzyża w formule w ciszy i medytacji słowa bożego, przeplatane muzycznymi kanonami ( powtarzanymi krótkimi formułami modlitewnymi ).  Takie nabożeństwo rozpocznie się jutro  w poniedziałek 5.09 w kaplicy Najśw. Sakramentu w kolegiacie głogowskiej. Modlitwę, którą zapoczątkowała wspólnota ekumeniczna z Taize we Francji rozpoczniemy godz. 19.30

 

9. Dzieci I komunijne IV klas, które przystąpią do komunii w najbliższa niedziele  11.10 o godz. 10.00 zapraszam na próbę we wtorek po mszy o godz. 18.30, spowiedź dzieci i rodziców w sobotę10.10  o godz. 11.00

 

10. Przełożone zostaje I spotkanie dzieci komunijnych z soboty 17.10 na 24.10 ze względu na bierzmowanie.

 

11. Za tydzień w niedzielę 11.10 spotkanie  kandydatów do bierzmowania -  klasy VIII. Grupa wiejska o godz. 15.00, grupa miejska o godz. 17.00

 

12. Spotkanie najmłodszych kandydatów do bierzmowania (tych co się zapisali,klasy VII) dopiero w niedziele 18.10 , podamy dokładne godziny spotkań )

 

13. Możliwy zakup Albumu Kolegiata NMP. Cena 60 zł po mszy, przy wyjściu z kościoła