W związku z ogłoszoną pandemią korony-wirusa i odpowiadając na apel Episkopatu Polski ogłaszamy :

 •     Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia,  udzielena zostaje dyspensa od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

    a. osobom w podeszłym wieku,

    b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

    c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

    d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

 

 •     Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 •     W Kolegiacie głogowskiej Msze  św. odprawiane będą o godz.8.00, 12,30 i 17.00

 •     Zamiast popołudniowego nabożeństwa Gorzkich Żali , będzie odprawiana dodatkowa msza popołudniowa (recytowana , w ciszy ) o godz. 17.00

 •     Gorzkie żale będą odprawiane w Kolegiacie rano o 7.45

 •     Komunię świętą będzie można przyjąć do ust lub też na rękę  wg uznania zgodnie z normami liturgicznymi. (będziemy o nich przypominać w czasie liturgii)

 •     Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

 •     Przy wejściu do kościoła postaramy się umieścić zasobniki z środkami dezynfekującymi ( prosimy o bezwzględną dezynfekcję rąk)

 •     Apelujemy, aby osoby z objawami infekcji, przeziębione, kaszlące w miarę możliwości były oddalone przynajmniej kilka metrów od siedzących w ławkach.

 •    Nie będzie spotkania dzieci I komunijnych w sobotę 14.03

 •   Nie bedzie spotkan w ramach "Katechizm Caffe" do odwołania

 •   Kancelaria parafialna będzie czynna w środę po godz. 19.00-20.30 i w sobotę między 9.00 a 10.00

 

ks. Rafał Zendran proboszcz