W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę.

W parafia kolegiackiej wprowadzono zmiany :

1. Msze niedzielne w kolegiacie będą odprawiane o godz. 8.00 i 12.30 z udziałem tylko 5 osób, podobnie w Grodźcu Małym o godz. 9.30 i Sobczycach o 11.00 ( tylko 5 osób)

2. Pierwszeństwo wejścia będą mieli ofiarodawcy intencji.

3. Zachęcam do kontaktu telefonicznego lub sms w celu deklaracji uczestnictwa i  rozeznania co do ilości osób chcących wziąć udział w Eucharystii (Tel 722 322 122)

4. Nie będą odprawiane nabożeństwa Drogi Krzyżowej, ani Gorzkich żali, Msze będą odprawiane w ciszy ( recytowane)

5. Triduum Paschalne będzie odprawiane w kaplicy Domu Chorych w obecności sióstr Cichych Pracowników Krzyża, be udziału wiernych. ( staramy się o organizację transmisji przez media elektroniczne)

6. Poświecenie pokarmów na stół wielkanocny , zgodnie z instrukcja Episkopatu zostaje zamieniane na modlitwę błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym. 

7. Kancelaria parafialna zostaje zamknięta, wszelki kontakt we wszystkich pilnych sprawach droga telefoniczną 722 322 122 lub 76 834 07 10