Najbliższe wydarzenia obchodów 900-lecia Kapituły Kolegiackiej