1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych w parafii Kolegiackiej 

Msze święte  

    8.00 i 12.30 Kolegiata ( jak w niedzielę)

    9.10 - modlitwa na cmentarzu w Rapocinie

    09.30 – Msza Św. na cmentarzu parafialnym w Grodźcu ( w warunkach pandemii, zgodnie z decyzja Ks Biskupa Ordynariusza, który napisał : Uwzględniając specyfikę swoich parafii i kierując się obowiązującymi normami sanitarnymi oraz względami bezpieczeństwa epidemicznego, proboszczowie we własnym zakresie rozważą i podejmą decyzję o sprawowaniu lub odwołaniu Mszy św. na cmentarzu w uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada.

    10.00 – Msza Święta w Sobczycach. ( porządek świąteczny)

    Nie odbędą się Msze na cmentarzach miejskich Głogowa:

Na cmentarzu w Grodźcu Małym będzie zbierana kwesta na rzecz utrzymania cmentarza w czystości. Woluntariusze będą nosili specjalne identyfikatory i rekrutować się będą kandydatów do bierzmowania, jak i ministrantów z naszego kościoła. Za każde wsparcie akcji składamy serdeczne Bóg zapłać. Akcja rozpocznie się już o godz. 9.00. 
 

2 listopada - Dzień Zaduszny (parafia kolegiacka)

    Kolegiata – Msza o godz.9.00 i 18.00

    Sobczyce – Msza o godz. 10.00 ( bez modlitwy i zgromadzenia na cmentarzu w Moszowicach)

    Grodziec Mały – Msza o godz. 17.00.
 

W Dzień Zaduszny zapraszamy na nabożeństwo Taize do Kolegiaty na godz. 19.30.

Modlitwa Taize to nabożeństwo adoracji krzyża w formule w ciszy i medytacji słowa bożego, przeplatane muzycznymi kanonami (powtarzanymi krótkimi formułami modlitewnymi ). Takie nabożeństwo ciszy, rozpocznie się 14 września w poniedziałek w kaplicy Najśw. Sakramentu w kolegiacie głogowskiej. Modlitwę, którą zapoczątkowała wspólnota ekumeniczna z Taize we Francji