Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

W rocznicę 80-lecia Lasów Państwowych została zorganizowana przez leśników polskich pielgrzymka do Stolicy Apostolskiej. Liczna grupa pielgrzymów z całego kraju przywiozła ze sobą zebranych w 2003 r. z najstarszego w Polsce dębu „Chrobrego” pięćset żołędzi. Podczas audiencji u Papieża Jana Pawła II 28 kwietnia 2004 r. zostały one przez niego poświęcone. W maju 2004 żołędzie otrzymały certyfikat i świadectwo pochodzenia. Następnie trafiły do gospodarstwa szkółkarskiego w Nędzy, należącego do nadleśnictwa w Rudach Raciborskich. 630 nasion dojrzewało tam dwa lata, najpierw w pawilonach foliowych, później pod gołym niebem. Przetrwało 514 sadzonek. W tym czasie "dzieci" Chrobrego zostały podzielone między nadleśnictwa, szkoły, seminaria duchowne i sanktuaria w całej Polsce. Każda sadzonka posiada stosowny certyfikat z nadanym kolejnym numerem. Ze względu na duże zainteresowanie sadzonkami dwie dorodne sadzonki dębu papieskiego ze szkółki leśnej w Nędzy zostaną przekazane laboratorium leśnemu w Sycowie i rozmnożone in vitro.


Ponieważ są to drzewka szczególne, ich sadzenie w całym kraju odbywa się w sposób uroczysty z udziałem duchowieństwa i władz lokalnych. Zamierzeniem leśników polskich jest, aby te dęby rosły w całym kraju, w miejscach szczególnie związanych z działalnością Jana Pawła II i żeby były żywym i długowiecznym – jak dąb Chrobry – pomnikiem czasów, gdy był papieżem.


Głogowska sadzonka dębu została przywieziona ze Sycowa i uroczyście zasadzona przy pomniku Jana Pawła II  Głogowie w środę 11.04.2018 w obecności parafian ks. proboszcza R. Zendrana i w-ce prezydenta Głogowa Piotra Poznańskiego