Aktualności

Wydarzenia, zaproszenia, listy

W ostatnią niedziele wakacji rodziny z dziećmi wyjechały z księdzem proboszczem na rajd rowerowy pn „Po chaszczach i kniejach naszej parafii”.

Cała trasa została obliczona na 25 km. Od Głogowa, poprzez Grodziec Mały, Sobczyce i Krzekotówek uczestnicy rajdu w lesie musieli rozgrywać ciekawe konkurencje sportowe : min. wyścig rowerowy, tor przeszkód w lesie brzozowym, czy tzw. celne rzuty.

Na końcu rajdu czekały nagrody ufundowane przez Caritas, które można było wymienić z osobliwe monety będące nagrodą w konkursach. Były to słodkie niespodzianki : lody , batony, czekolady ufundowane także przez Centrum Pomocy Rodziny w Głogowie.

W Czwartek 15 sierpnia zapraszamy na Mszę Odpustową w uroczystość Wniebowzięcia NMP, która rozpocznie się o godz. 12.30 z uroczystą oprawą muzyczną przygotowaną przez chór Magnificat, w obecności pocztów sztandarowych i kompani reprezentacyjnej głogowskiego garnizonu.

Msza zostanie odprawiona w kolegiacie. Przewodniczyć jej będzie ks. Stanisław Podfigurny Dyrektor Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej.

Po mszy, do wieczora, przy kolegiacie zapraszamy na świętowanie, podczas którego odbędą się: występy zespołów folklorystycznych ziemi głogowskiej i gości, Będzie gotowana zupa kanonicka w największym kotle w Polsce. Ponadto : zawody strzeleckie; blok zabaw dla dzieci (skakańce, gokarty, gry ruchowe, rozgrywki paint bolla świetlnego). Przez cały dzień będzie można nawiedzać Kolegiatę. Ponad 90 organizacji pozarządowych będzie  prezentować swoją działalność.

O godz. 18.00 rozpocznie się koncert zespołu Naaman. Wejście na wieże kolegiacką, będzie nadzorowanie przez OSP Serby.

Serdecznie zapraszamy. Podczas festynu będą rozprowadzane cegiełki z nagrodami i losowanie eleganckich zegarków w ramach zakupu numerowanej cegiełki.  

Po raz trzeci zostanie odprawiona msza św. polowa za dawnych mieszkańców Rapocina i Bogomic, a także za zamarłych lezących na rapocińskim cmentarzu. Już teraz zapraszamy na to duchowe spotkanie w wigilię wspomnienia św. Wawrzyńca ( patrona kościoła), w piątek 9.08 Mszę rozpoczniemy  popołudniową porą o godz. 17.00, a po niej małe wspomnienia i małe niespodzianki.


Pierwsza wzmianka o tym kościele pochodzi z l297 roku (Rapozin). Proboszczem w tym czasie był niejaki Gottfridus. Parafia Rapocin p.w. św. Wawrzyńca należała od najdawniejszych czasów do archidiakonatu głogowskiego (jednego z 4 na Śląsku). Od l307 r. do sekularyzacji (l8l0 r.) Rapocin należał do zakonu klarysek w Głogowie.

Obecna postać kościoła pochodzi z przełomu XIV i XV wieku. Do dziś zachowały się w nim gotyckie okna, portale oraz blendy zdobiące prezbiterium. Kościół zbudowany jest z cegieł o układzie gotyckim. Jest to jednonawowa budowla z wieżą od zachodu, na której wisiał dzwon pochodzący z l498 r. i prostokątnym prezbiterium od wschodu, do którego przylega od północy zakrystia (z l896 r.), od południa kaplica, a do nawy kruchta wejściowa. Prezbiterium i zakrystia nakryte są sklepieniami kolebkowymi, natomiast nawa - stropem.
 

Po zlikwidowaniu wsi Rapocin, kościół został zabezpieczony, a wejścia i okna zamurowane, ale w chwili obecnej widać niebezpieczne spękania a sam strop w kilku miejscach jest zawalony po przez sukcesywna dewastację budynku przez dewastatorów.

Obecnie trwają parce porządkujące to miejsce z próba zabezpieczenia samego budynku, jak i terenu cmentarza.

Kancelaria parafialna w dniach 1-15.lipca br. będzie działać w ograniczonych czynnościach

Wszystkie sprawy związane z sakramentami : małżeństwa, chrzty, komunie proszę załatwiać po 15.07

Drobne sprawy kancelaryjne : odbiór metryki, kartki na spowiedź, kartki dla chrzestnych proszę załatwiać z siostrami Cichych Pracowników Krzyża  lub z ks. Januszem w Domu Uzdrowienia Chorych (naprzeciw kolegiaty) pod numerem 76 833 32 97

Pogrzeby i wyjazdy do chorych z namaszczeniem chorych proszę załatwiać w trybie pilnym jak wyżej czyli kontakt z siostrami Cichych Pracowników Krzyża , lub z ks. Januszem w Domu Uzdrowienia Chorych

W niedziele 23 czerwca br. podczas Sumy o godz. 12.30 ks A. Walkowiak sprawował swoja mszę jubileuszową z okazji 50 rocznicy przyjęcia sakramentu kapłaństwa.

Ks Aleksander był pierwszym proboszczem kolegiaty po wojnie. kiedy musiał opuścić nieistniejącą już parafie Rapocin i przenieść się na Odrzysko.

Wdzięczni parafianie złożyli życzenia.

Delegacje z kościołów filialnych z Grodźca Małego i Sobczyc przypomniały obecność ks Jubilata w latach osiemdziesiątych w posłudze duszpasterskiej dla tej parafii , która z trudem podejmowała ideę odbudowy kolegiaty. Uroczystość uświetnił Chór Magnificat.